Dante 750 Expositie

Expositie Dante 750

Dante Deventer heeft in het kader van het evenement Dante 750 een expositie gehouden van werken van 7 hedendaagse Nederlandse kunstenaars die geinspireerd zijn door de Goddelijke Comedie van Dante.

Bergkerk

De expositie heeft plaats gevonden in de Bergkerk van Deventer, van de
dag van de officiële opening, zaterdag 10 oktober 2015, t/m zondag 25
oktober.

De expositie bevatte 181 werken, te weten:

 • 106 etsen van Patrick Mangnus & Rien Renema
 • 33 pastels van Juke Hudig (deel van de 111 beelden in de uitgave van de Divina Commedia van de Wereldbibliotheek Amsterdam)
 • 21 aquarellen van Henk Hage
 • 11 schilderijen in olieverf van Uwe Poth
 • 9 schilderijen in olieverf van Marie-Josè Robben
 • 1 bijzonderde uitgave van de Divina Commedia met gravures van Jan Uriot

Catalogus van de expositie
Er is een catalogus gemaakt, te verkrijgen à € 10,- per stuk
Voor alle informatie kan men zich wenden tot Emilia Velders-Boni – eeboni@gmail.com – tel. 0571 261454

Manifestazione Dante 750

Il Comitato Dante di Deventer Ha festeggiato il 750-esimo anniversario della nascita di Dante nella Bergkerk di Deventer –Bergkerkplein 1 – 7411 EN– come segue:

 • il 10 ottobre : con l’inaugurazione dell’esposizione “Dante nelle opere di artisti olandesi di oggi”
 • La conferenza “Dante nell’arte e nella musica attraverso i secoli” del prof. Jacques Janssen.
 • Un rinfresco.
 • dal 10 al 25 ottobre 2015 l’esposizione durante la quale sono state
  offerte visite guidate.

I lavori esposti erano :

 • 106 acqueforti di Patrick Mangnus & Rien Renema
 • 33 pastelli di Juke Hudig (che fanno parte delle 111 immagini della Divina Commedia edita dalla Wereldbibliotheek di Amsterdam)
 • 21 acquarelli di Henk Hage
 • 11 dipinti ad olio di Uwe Poth
 • 9 dipinti ad olio di Marie-José Robben
 • 1 speciale edizione della Divina Commedia con incisioni di Jan Uriot

Catalogo dell’esposizione
Il catalogo edito per questa occasione può essere ancora ordinato presso:
Emilia Velders-Boni – eeboni@gmail.com – tel. 0571 261454