Lid worden

Wij verwelkomen u graag als lid van Dante Alighieri Deventer. U kunt als lid van de vereniging alle activiteiten bijwonen voor slechts €30,- per jaar. Wilt u eerst vrijblijvend komen kijken? Dat kan: niet-leden betalen slechts €5,- voor het bijwonen van een lezing. De lezingen vindt u in de Agenda daar staat ook de locatie (meestal De Schalm, Dreef 1, 7414EA Deventer).

Contributie
€30,- per jaar per lid
€20,- voor studenten

Lid worden
Om lid te worden, stuurt u een e-mail met onderwerp ”Nieuw Lid Dante Deventer” naar de scretaris Marijke Lemmerman-vd Worp h.lemmermanvdworp@kpnmail.nl en vermeldt u daarin de volgende informatie:

Ondergetekende geeft zich op als lid Dante Deventer:
Voorletters/Voornaam
Achternaam
Adres Huisnummer
Postcode Woonplaats
E-mailadres

en zal de bijdrage van €30,- per persoon / €20,- voor student overmaken op banknummer IBAN: NL92INGB0006779440 t.n.v. Dante Alighieri Deventer onder vermelding van ”Contributie Dante Deventer”.

We horen ook graag wat uw kennis is van het Italiaans en of u bepaalde voorkeuren heeft voor onderwerpen of activiteiten zodat we hiermee rekening kunnen proberen te houden in onze programmering.

Lidmaatschap opzeggen
Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij het wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Privacy
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en nimmer beschikbaar gesteld aan derden.

Partecipazione all’associazione

Per non-soci è possibile partecipare alle attività organizzate pagando l’importo di €5,- per incontro. Le conferenze vengono tenute presso il ” De Schalm, Dreef 1, 7414EA Deventer.

Quota
La quota di partecipazione all’associazione è nella stagione di €30,- per socio e €20,- per studenti.

Iscrivere
Chi si voglia iscrivere come nuovo socio è pregato di inviare una e-mail con i suoi dati (nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo-mail) al segretariato: h.lemmermanvdworp@kpnmail.nl e di girare l’importo di iscrizione sul conto bancario IBAN nr. NL92INGB0006779440 a nome di Dante Alighieri Deventer.