Wie is Dante?

Waarom is de vereniging naar Dante Alighieri genoemd?

Dante Alighieri wordt vanwege zijn “Divina Commedia” beschouwd als de grootste dichter vande Italiaanse literatuur en “de vader van de Italiaanse taal”.

Hij werd geboren in Florence in 1265. Hij schreef vanaf zijn jeugd gedichten in het Florentijnse dialect, geïnspireerd door de schone Beatrice op wie hij verliefd was. Zijn eerste werken, verzameld in de “Vita Nova” zijn de uitdrukking van een nieuwe stijl van dichten de “Dolce Stil Nuovo” de poëtische taal die geïnspireerd wordt door de Liefde in de edelen van hart.

Tussen 1295 en 1302 nam hij deel aan het openbare en politieke leven van zijn stad. Tijdens zijn afwezigheid, toen hij gezant was in Rome, kwamen Dante’s politieke tegenstanders, de Guelfi Neri, in Florence aan de macht; daardoor kon hij niet meer naar zijn geboortestad terug keren. Verbannen uit Florence, reisde hij door Italië van hof naar hof tot 1319 toen hij terechtkwam in Ravenna waar hij in 1321 stierf en werd begraven.

Tijdens de eerste jaren van zijn omzwervingen (1304-6) schreef hij de filosofische traktaten de “Convivio” (gastenmaal) en ” De Vulgari Eloquentia” (de spraakkunst in/van de volkstaal). In dit laatste oeuvre stelde hij als noodzakelijk de komst van een taal die in heel Italië gesproken kon worden en die tevens door schoonheid en edelheid in staat zou zijn als literaire en filosofische taal het tot dan toe gebruikte Latijn te evenaren en te vervangen.

Hijzelf realiseerde dit ideaal in zijn grootste oeuvre dat hij tussen 1307 en 1320 schreef. In zijn “Commedia” (later door Boccaccio goddelijk genoemd) zei hij van Virgilius wat wij nu van Dante kunnen zeggen “ Hij toonde wat onze taal kon” (purg. VII, 17).

In de volgende eeuwen werd het oeuvre van Dante gelezen en zijn taal als voorbeeld genomen, evenals het oeuvre van Petrarca en Bocaccio, die ook in de volkstaal schreven.

In 1580 besloot de Accademia della Crusca uit Florence, die nog heden ten dage zich bezighoudt met de zuiverheid van het Italiaans, een woordenboek samen te stellen met als basis de taal die door de drie grote schrijvers van rond 1300 was gebruikt. Dit woordenboek werd gepubliceerd in 1612. Dit betekent dat toen de politieke eenheid van Italië in 1861 tot stand kwam, de eenheid van taal al 500 jaar een feit was. Dit is de reden waarom de eerste regering van het verenigde Italië als nationale taal de taal van Dante koos.

Zie verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri

Dante – ‘De vader van de Italiaanse taal’

Dodenmasker van Dante Alighieri (Palazzo Vecchio – Firenze)